L. 100

 biglietto di stato

prima em. 1951 Rarità C  Tiratura Tot. 600.000.000 mm. 115 x 70

 

L. 500

 testa di aretusa

prima em. 1956

Rarità C R3(1975)

mm. 110 x 55

 

L. 500

 testa di mercurio

prima em. 1974 Rarità C mm. 115 x 59

 

L. 1.000

 tipo Verdi

prima em. 1962 Rarità C/R/2/3  Tiratura Tot. 850.000.000 mm. 125 x 63

 

L. 1.000

 Verdi

nuovo tipo

prima em. 1969

Rarità C/R

 Tiratura Tot. 1.972.000.000 mm. 126 x 63

 

L. 1.000

 Marco Polo

prima em. 1982 mm. 112 x 60

 

L. 1.000

M.Montessori

prima em. 1990 mm. 112 x 62

 

L. 2.000

Galileo

prima em. 1973  Rarità C  Tiratura Tot. 420.000.000 mm. 135 x 65

 

L. 2.000

Marconi

prima em. 1990 mm. 135 x 65

 

L. 5.000

C.Colombo

1 caravella

prima em. 1964 mm. 142 x 70

 

L. 5.000

C.Colombo

3 caravelle

prima em. 1971 Tiratura Tot. 270.500.000 mm. 140 x 70

 

L. 5.000

Antonello da Messina

prima em. 1979 Rarità C R3(1993) Tiratura Tot. 340.000.000 mm. 126 x 61

 

L. 5.000

Bellini

prima em. 1985 Rarità C Tiratura Tot. 400.000.000 mm. 126 x 71

 

L. 10.000

Michelangelo

prima em. 1962 Rarità C R1964) Tiratura Tot. 1.519.000.000 mm. 158 x 78

 

L. 10.000

Macchiavelli

prima em. 1976 Rarità C R3(1984) Tiratura Tot. 334.000.000 mm. 134 x 70

 

L. 10.000

Volta

prima em. 1984 mm. 133 x 70

 

L. 20.000

Tiziano

prima em. 1975 Rarità R Tiratura Tot. 99.500 mm. 160 x 79

 

L. 50.000

Leonardo da Vinci

prima em. 1967 Rarità R2/R3 Tiratura Tot. 125.000.000 mm. 165 x 82

 

L. 50.000

prima em. 1977 Rarità C R2/3 Tiratura Tot. 632.800.000 mm. 150 x 70

 

L. 50.000

Bernini 1°/2°

prima em. 1984 Rarità C Tiratura Tot. 400.000.000 mm. 150 x 70

 

L. 100.000

Manzoni

prima em. 1967 Rarità R2/3 Tiratura Tot. 77.200.000 mm. 175 x 86

 

L. 100.000

effige femminile

prima em. 1978 Rarità C R(1982) Tiratura Tot. 335.200.000 mm. 157 x 70

 

L. 100.000

Caravaggio 1°/2°

prima em. 1983 Rarità C mm. 156 x 70

 

L. 500.000

Raffaello

prima em. 1997 Rarità C mm. 163 x 78